Технічний переклад є одним з найважливіших напрямків у професійній діяльності перекладача. Важливість точності та професіоналізму у технічному перекладі не може бути переоцінена, оскільки навіть невелика помилка в перекладі технічного терміна може призвести до серйозних наслідків. Щоб забезпечити високу якість технічного перекладу, необхідно мати професійну підготовку, знання термінології та специфіки технічних процесів, а також використовувати спеціальні інструменти та ресурси. У даній статті ми розглянемо деякі виклики, з якими стикаються перекладачі при виконанні технічного перекладу, а також поділимося порадами з забезпечення якості та точності перекладу технічних текстів.

Технічний переклад

 Чим відрізняється технічний переклад від інших видів перекладу?

Технічний переклад відрізняється від інших видів перекладу тим, що він потребує спеціальних знань та навичок у галузі техніки, науки та інженерії. У технічному перекладі важливо точно передати терміни та поняття, використовувані в певній галузі знань, щоб уникнути непорозумінь та помилок у подальшому використанні перекладеної інформації.

Ще однією відмінністю технічного перекладу є те, що він часто пов’язаний з конкретним предметним контекстом, наприклад, з описом певної технічної системи або пристрою. Тому для технічного перекладача важливо мати знання у галузі технічних наук та уміння розуміти специфічні особливості різних технічних процесів та систем.

Які етапи підготовки допомагають заощадити час на технічний переклад?

Існує кілька етапів підготовки, які допомагають заощадити час на виконанні технічного перекладу:

 1. Вивчення предметної галузі. Це дозволяє отримати необхідні знання та розуміння технічних термінів та процесів, які зустрічаються в тексті. Для цього необхідно вивчити різноманітні джерела інформації, такі як спеціалізовані словники, енциклопедії, довідники, наукові статті тощо. Важливо також розуміти контекст, у якому використовуються терміни, та вміти правильно їх інтерпретувати та перекладати. Крім того, необхідно мати розуміння технічних процесів, які описуються в тексті, щоб грамотно перекласти їх на мову перекладу.
 2. Створення глосарію термінів та специфічних виразів, що може використовуватись при наступних перекладах.
 3. Використання CAT-інструментів (Computer Assisted Translation), таких як SDL Trados, MemoQ, SmartCAT та ін, які автоматизують процес перекладу і дозволяють скоротити час на пошук і переклад фраз, що повторюються.
 4. Використання онлайн-ресурсів, таких як термінологічні словники та бази даних, які містять інформацію про терміни та технічну специфіку.
 5. Попередня консультація з експертом у відповідній галузі, який може допомогти з розумінням складних технічних термінів та процесів.

Ці етапи допомагають прискорити процес перекладу, знизити кількість помилок та забезпечити високу якість перекладу технічних текстів.

Норми та стандарти, що регулюють переклад технічних текстів 

Існує багато норм та стандартів, які регулюють переклад технічних текстів. Деякі з них наведені нижче:

 1. ISO 17100 – стандарт міжнародної організації зі стандартизації, який регулює вимоги до процесу перекладу, включаючи вимоги до перекладачів, використання технічних довідників та редакторський контроль.
 2. ASTM F2575 – стандарт, який встановлює вимоги до перекладу науково-технічних документів.
 3. DIN 2345 – стандарт, який визначає вимоги до професійного перекладу технічної документації.
 4. EN 15038 – стандарт Європейського Союзу, який встановлює вимоги до перекладу текстів, зокрема технічних та наукових.
 5. Microsoft Style Guide for Technical Publications – стандарт, розроблений Microsoft для документації своїх технічних продуктів, який встановлює правила перекладу технічних термінів та інших технічних аспектів перекладу.
 6. European Association for Machine Translation – рекомендації щодо використання машинного перекладу для перекладу технічних текстів.

Ці стандарти та норми розробляються з метою забезпечення якості та точності перекладу технічних текстів. Вони включають в себе вимоги до перекладачів, до використання технічних довідників та програмного забезпечення для перекладу, до редакторського контролю та інших аспектів перекладу. Використання цих стандартів може підвищити якість перекладу технічних текстів та забезпечити сприятливі умови для використання перекладеної інформації у практичній діяльності.

Роль технічних словників у забезпеченні однозначного розуміння технічних термінів

Технічні словники є важливим інструментом для перекладачів, які перекладають технічні тексти, вони містять спеціалізовані терміни з різних галузей. Проте, слід мати на увазі, що вони не є універсальним джерелом інформації. Перекладачам слід бути уважними при виборі словника та перевіряти значення термінів у додаткових джерелах.

Існує безліч різних технічних галузей з власними словниками та термінологією. Однак, ми можемо запропонувати кілька загальних посилань на технічні словники, які можуть бути корисними у технічному перекладі:

 1. Multitran – це онлайн-словник, який містить багато термінів з різних технічних галузей: https://www.multitran.com/
 2. TechDico – це інтернет-словник, що спеціалізується на термінах з області технологій та інформаційних технологій: https://www.techdico.com/
 3. Linguee – це онлайн-словник, який використовує контекст для надання перекладів термінів та фраз з різних галузей, включаючи технічні: https://www.linguee.com/
 4. IATE – це база даних, яка містить терміни та вирази з різних галузей, в тому числі технічних: https://iate.europa.eu/home
 5. Glosbe – це онлайн-словник, який містить багато термінів з різних галузей, включаючи технічні, з можливістю перевірки перекладу фраз та речень: https://glosbe.com/

Як правильно перекладати технічні документи, інструкції та процедури? 

При перекладі технічних документів, текстів, інструкцій та процедур важливо дотримуватися таких правил:

 1. Розуміти специфіку технічної термінології та використовувати відповідні терміни.
 2. Стежити за точністю перекладу та не допускати додаткової інтерпретації.
 3. Враховувати цільову аудиторію, її потреби та рівень технічної грамотності.
 4. Дотримуватись структури та логіки оригіналу.
 5. Використовувати правильну граматику та стиль перекладу, наближений до стилю оригіналу.
 6. Перевіряти переклад на відповідність оригіналу та наявність помилок.

Дотримання цих принципів допоможе забезпечити високу точність та якість перекладу технічних документів, інструкцій та процедур.

Точний переклад термінів та скорочень

Точний переклад термінів і скорочень є критично важливим у технічному перекладі, оскільки неправильний переклад може призвести до нерозуміння, помилкам чи навіть небезпеки під час використання технічного устаткування чи виконанні технічних процесів.

Щоб забезпечити точний переклад термінів та скорочень, перекладач повинен мати глибокі знання в галузі техніки та науки, які пов’язані з перекладеним текстом, а також знання термінології та скорочень, що використовуються в цій галузі.

Перекладач повинен вміти ідентифікувати терміни та скорочення в тексті, а потім шукати їх відповідні переклади у відповідних словниках та ресурсах, а також порівнювати їх з оригінальними текстами, щоб гарантувати точність перекладу.

Важливо відзначити, що в деяких випадках, коли немає точного еквівалента перекладу терміна або скорочення в мові перекладу, може знадобитися використання транслітерації. У таких випадках перекладач повинен чітко пояснити значення терміна або скорочення, щоб уникнути нерозуміння з боку читача.

Які техніки перекладу застосовують у технічному перекладі?

У технічному перекладі застосовуються різні техніки, включаючи:

 1. Транслітерацію: переклад термінів та назв, які не мають аналогів у мові перекладу, шляхом заміни букв та звуків на аналогічні.
 2. Трансляцію: заміна вихідного тексту еквівалентними виразами мовою перекладу для збереження термінології та стилю.
 3. Глосування: додавання приміток, що пояснюють терміни, визначення та контекст їх використання.
 4. Адаптацію: зміна структури, форми та/або змісту тексту для кращої відповідності культурним, технічним та лінгвістичним особливостям мови перекладу.
 5. Парапфраз: переклад тексту зі збереженням сенсу, але зі зміною слів та граматичної структури.
 6. Текстуальний переклад: переклад тексту загалом із збереженням структури, порядку та стилю речень.

Кінцевий вибір техніки залежить від характеру та особливостей вихідного тексту, а також від цільової аудиторії та культурних контекстів.

Технічний переклад: як удосконалювати професійні навички?

 Загалом, щоб стати досвідченим професіоналом у технічному перекладі, необхідно використовувати різні підходи: проходження навчання, здобуття практичного досвіду, співробітництво з більш досвідченими колегами, використання спеціалізованих інструментів, аналіз своїх помилок та постійне оновлення знань у технічній галузі. Кожен із цих підходів має свої переваги і дозволяє розвиватися у різних аспектах професійної діяльності. Однак найбільш ефективний результат може бути досягнутий при використанні всіх цих підходів у комплексі.

Заключення

Бажаємо всім перекладачам настійливості, терпіння та стійкості у своїй професійній діяльності. Технічний переклад – це складна та відповідальна робота, яка вимагає високої точності та професійного підходу. Але при цьому вона також може бути дуже цікавою та різноманітною.

Не забувайте, що ваша робота має велике значення для забезпечення міжнародної взаємодії та досягнення успіху в різних проектах. Тому постійно вдосконалюйте свої навички та знання, слідкуйте за новітніми технологічними розробками та інструментами.

Бажаємо вам професійного зростання, успіхів у роботі та задоволення від кожного виконаного проекту. Ніколи не переставайте вчитися та вдосконалюватися, і ви обов’язково досягнете високих результатів у своїй кар’єрі перекладача.

А ще можна почитати це:

Медичний перекладач

Медичний перекладач - незамінна фігура в забезпеченні якісної та ефективної...

Замовлення на переклад

Замовлення на переклад є важливим джерелом доходу для багатьох перекладачів....

Чому WordPress

WordPress - це одна з найпопулярніших систем управління контентом (CMS),...

Технічний переклад

Технічний переклад є одним з найважливіших напрямків у професійній діяльності...

Резюме перекладача

Резюме перекладача є важливим інструментом залучення нових замовників та встановлення...

Терміновий переклад документів на

Терміновий переклад документів одного разу може знадобитися будь-якій людині. Ця...

Переклад офіційних документів

Переклад офіційних документів може знадобитися в різних життєвих ситуаціях. Часто...

Переклад документів

Переклад документів є однією з найбільш популярних послуг у бюро...

Переклад інструкцій

Переклад інструкцій вимагає від перекладача особливих навичок та кваліфікації. Цей...

Переклад документів терміново

Ситуації, коли потрібне переведення документів терміново, трапляються регулярно. На пошту...

Переклад технічних текстів

Переклад технічних текстів — затребувана послуга. Але є проблема! Знайти...

Бюро перекладів поряд зі мною

Бюро перекладів поряд є далеко не у кожному місті. Навіть...

Переклад технічної документації

Переклад технічної документації є одним із найскладніших видів перекладацької роботи....

Бюро перекладів Полтава

Бюро перекладів у Полтаві – один із обов'язкових пунктів відвідування...

Переклад сайту на українську 210 слів БЕЗКОШТОВНО

Переклад сайту на українську мову з російської це державна вимога,...