#325156539. Gregory Davidian translator and interpreter.

Gregory Davidian
Male Sex
Translator Membership type
Armenia Country
Local time: 00:24 (GMT+4)
Native languages: Russian
Keywords:

english, russian, armenian, translator, translation, finance, economics, law, international relations, tax, technology, oil and gas, english-russian, russian-armenian, english-armenian, russian-english, armenian-russian, armenian-english, eastern armenian, русский, английский, армянский, перевод, переводчик, экономика, финансы, право, международные отношения, англо-русский, англо-армянский, русско-английский, русско-армянский, армяно-английский, англо-армянский, восточноармянский, письменный перевод, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թարգմանություն, թարգմանիչ, տնտեսագիտություն, իրավունք, ֆինանսներ, միջազգային հարաբերություններ, հայ-անգլերեն, անգլո-հայերեն, հայ-ռուսերեն, ռուս-հայերեն, ռուս-անգլերեն, անգլո-ռուսերեն

Contact information
Address:
Registered on: 14 of January 2020 г.; Last update: 14 of January 2020 г.
Language pairs
  1. English » Russian
  2. Russian » English
  3. Russian » Armenian
  4. Armenian » Russian
  5. Armenian » English
  6. English » Armenian
General information